Henkilöstömme

Osaavan henkilöstömme voimin hoidamme asuntotuotannon suunnittelusta viimeistelyyn asti. Meillä sinua palvelevat seuraavat henkilöt:

Heikki Riihimäki

toimitusjohtaja

Yrityksen perustaja ja pitkän linjan rakentaja, joka vastaa tonttien hankinnasta ja asuntojen markkinoinnista. Hänet saattaa tavata myös tontilla maanrakennustöissä tai pensaita istuttamassa. Hän on osaavan ja ammattitaitoisen tiimin vetäjä.

Hän on yrityksen suunnannäyttäjä ja riskinkantaja.

Tero Niinimäki

tuotantopäällikkö

Tehokas ja järjestelmällinen tuotantojohtaja, joka vastaa kohteiden rakenne ja lvis–suunnittelun ohjauksesta ja kohteiden rakentamisesta. Huolellinen ja tarkka työtapa takaa onnistuneen lopputuloksen sovitussa aikataulussa. Tero pitää työmaat aikataulussa ja ojennuksessa!

Pertti Koskela

työnjohtaja

Pertti vastaa omien ammattimiesten työnjohdosta ja valvoo aliurakoitsijoiden toimintaa.
Hän on ajan tasalla siitä, mitä työmaalla milloinkin tapahtuu ja missä työkalut ovat menossa. Rakennustöiden todellinen ammattilainen, johon asiakkaat ja työntekijät usein turvautuvat.
Hoitaa sen, minkä lupaa!

Mikko Marjamäki

rakennus- ja rakennesuunnittelija

Todellinen suunnittelun taitaja, joka osaa käyttää tietokonetta hyödyksi. Vastaa kohteiden arkkitehti- ja rakennesuunnittelun tekemisestä. Hänen vastuullaan on myös yrityksen tietojärjestelmät ja verkkoyhteydet.

Taina Krekola

taloushallinto

Taina hoitaa yrityksen laskutukset ja laskujen maksut sekä kirjanpidon ammattitaitoisesti. Hänelle kuuluvat myös palkanlaskenta ja siihen liittyvät tehtävät. Toimiston hengetär, joka on aina aamulla ensimmäisenä paikalla ja kahvi on jo valmiina. Hän selvittää usein myös uudet määräykset ja veromuutokset. Laskee kohteiden kustannuksia ja pitää sentintarkkaa kirjanpitoa yrityksen tileistä. Toimiston päällikkö!

Eija-Riitta Heinonen

asiakaspalvelu

Eija-Riitta huolehtii asuinrakennuskohteiden sisutusvalinnoista ja muutostöistä rakennuskohteissa. Hänen tehtävänä on huolehtia siitä, että luvatut valinnat ja mahdolliset muutokset toteutuvat. Hän on ollut palveluksessamme kahden vuosikymmenen ajan ja tänä aikana hän on tehnyt rakennesuunnittelijan, määrälaskijan ja tilaustenkäsittelijän tehtäviä. Luonteeltaan hän on tarkka ja huolellinen, asiat vain hoituvat loppuun saakka.